© Regio sp. z o.o. 2014
Experts  in slow living solutions


dzięki      najlepszej     architekturze
pomagamy stworzyć dobre miejsca
pionierzy bioREGIOnalizmu

Ogólna definicja bioregionalizmu odnosi się do zakorzenionego życia, w którym
obecna jest świadomość ekologii, ekonomii i kultury miejsca, które się zamieszkuje,
gdzie podejmowane decyzje  wspierają związki z miejscem, wzmacniając tym
samym jego wartość  oraz relacje w nim zachodzące.  Działania Regio z założenia
wspierają bioregionalizm na polu nie tylko stricte architektonicznym. Wśród naszych
partnerów można znaleźć rolników, rzemieślników, czy kucharzy.
Papier którego używamy w biurze jest   wykonanym w 100% z makulatury,
posiadającym certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC). Zarząd Regio
na codzień korzysta z rowerów i komunikacji publicznej, dbając w ten sposób o
jakość powietrza miejsc w których żyje i pracuje.
Aby uczestniczyć w ruchu "zakorzenionego" stylu życia możemy mieć na uwadze
następujące działania:
1. rozumiem i poznaję kulturę materialną i niematerialną w swojej okolicy,
2. spotykam, znam i wspieram swoich sąsiadów,
3. nabywam lokalnie wytworzoną żywność i usługi,
4. doceniam wartości charakterystyczne dla środowiska, w którym mieszkam i
je pielęgnuję,
5. nabywam dobra i usługi, które wytworzone/ świadczone są przez podmioty, które są
społecznie i środowiskowo odpowiedzialne, a także posiadają przedstawicielstwa w
pobliżu mojego domu,
6. robię zakupy raczej  w lokalnych sklepach niż dużych, międzynarodowych sieciach
handlowych,
7. w każdej formie ograniczam wytwarzanie odpadków, mając świadomość jak są one
przetwarzane lub składowane,
8. mam świadomość skąd pochodzi woda używana w moim gospodarstwiee
domowym i używam jej oszczędnie,
9. mam świadomość skąd pochodzi energia w moim gospodarstwie domowym. Jak
tylko to możliwe, to staram się używać energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych ,
10.jestem bezpośrednio zaangażowany w edukację swoich dzieci lub dzieci w mojej
społeczności,
11. przyłączam się do działajacego w mojej społeczności systemu obrotu żywnością (
spółdzielczość, wspólne uprawy, zakupy na lokalnym targowisku),
12.staram się budować relacje oparte o kulturę slow food, gdzie przygotowuje się
odpowiednio zbalansowane potrawy, które są następnie wspólnie spożywane,
.


architektura

REGIO jest zespołem architektów i inżynierów kierujacych się zasadami zrównoważonego rozwoju. W swojej działalności Regio koncentruje się na tworzeniu miejsc rodzinnych , takich jak domy. W naszych domach odnajdujemy  wszystkie aktywności rodzinne oraz te, należące do szerszego zakresu, charakterystyczne dla relacji dobrosąsiedzkich i  społeczności lokalnych.
Poprzez naszą pracę pomagamy zaspokoić emocjonalne potrzeby naszych klientów, którzy zyskują coś więcej niż dach nad głową lub sprawnie funkcjonujące miejsce pracy. Otrzymujecie przede wszystkim  możliwość celebrowania zakorzenionego życia i dzielenia się nim z najbliższymi. Nasze zaangażowanie obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego. Nasze portfolio  zbudowane jest z innowacyjnych i wyrafinowanych technicznie obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowych, biurowych czy  rozwiąza
ń urbanistycznych.  W przypadku zainteresowania projektami komercyjnymi, zapraszamy do   kontaktu z naszym stowarzyszonym biurem Open Systems