© Regio sp. z o.o. 2014
Właściciele tego domu prawie każdy weekend spędzają w Wildze- ulubionym letnisku swojego dzieciństwa. Z tego przywiązania zrodził się pomysł zbudowania tam drugiego domu, gdzie oprócz odpoczynku wśród zapachu sosen, można było by spokojnie pracować, podejmować gości i klientów firmy. Żaden z projektów katalogowych, których wielką liczbę przejżeli klienci nie odpowiadał ich potrzebom tak funkcjonalnym, jak  i estetycznym. Praca nad zadaniem polegała na wielu rozmowach oraz drodze ku rezygnacji z tego, co stanowiłoby zbędne ozdobniki, czy elementy użytkownikom nieprzydatne. W ten sposób powstał dom bez garażu, który można zbudować nie poświęciwszy ani jednego drzewa rosnącego na leśnej działce.

DANE PROJEKTU:


Nazwa projektu:
Dom Leśny

Status: 2006-2008
koncepcja/projekt budowlany

Klient:
prywatny

Lokalizacja:
ul.Jodłowa
Wilga, PL

Powierzchnia działki: 2500 m2
Powierzchnia użytkowa: 200, 30 m2


ZESPÓŁ:

główny projektant:
Piotr Czyżewski,

architekt projektu:
Piotr Adamiec Konstrukcja:
K-Projekt