Podstawowe informacje o projekcie:


tytuł projektu:
Miejskie Centrum Kultury

Status:
konkurs otwarty

Klient:
Miasto Grodzisk MazowieckiLokalizacja:
ul. 17 Stycznia
Grodzisk Mazowiecki, Polska
Program:
Projekt rewaloryzacji zabytkowego centrum Grodziska
oraz budynek centrum kultury, składające się z:
-sali kinowej, sal koncertowych, pracowni, sal wystawienniczych. Pow. brutto ok. 3500 m2Zespół:
Partnerzy odpowiedzialni:
Piotr Czyżewski, Piotr Twardo,Współpraca:
Dominik Dobrzański,
Ewa Horoszkiewicz


Copyright © Regio sp. z o.o. 2014
01-idea 02-plan 03-front
04-section grodzisk_wn01
wyróżniki zrównoważoności projektu:


-ponowne wykorzystanie działki (brownfield)
-zrównoważone materiały budowlane,
-ogrzewanie i chłodzenie geotermalne
-naturalna wentylacja i chłodzenie,
-oświetlenie LED, sterowane przez BMS,
-sadzawka odbijająca światło (chłodzenie wnętrz i mikroklimat,
-rewaloryzacja obiektów postindustrialnych
-parking dla rowerów,
-dogodna obsługa komunikacją publiczną,