DANE PROJEKTU

Tytuł:
zespół budynków wielorodzinnych

Status: 2010
studium wykonalności

Klient:
TUP Property S.A.

Lokalizacja:
ul.Jażdżewskiego
Środa Wlkp., PL

.
Powierzchnia użytkowa: 1200 m2
-

.


PROJEKT:


Piotr Czyżewski © Regio sp. z o.o. 2014
W miejscu dawnych magazynów tekstylnych powstała koncepcja oparta o trzech kamieniczek, nawiązujących do tradycyjnej architektury Środy Wielkopolskiej. Budynki, tworzą zespół, który wtapia się w dzielnicę miasta, zdominowaną przez zabudowę jednorodzinną. Każdy z budynków posiada 6 obszernych mieszkań. Mieszkańcy posiadają dostęp do własnych ogródków, co obok starannie zaprojektowanych przestrzeni wspólnych, podnosi jakość  projektu dla swoich użytkowników.
wyróżniki zrównoważoności projektu:


-wykorzystanie terenu po-przemysłowego
-architektura o cechach lokalnych,
-pasywne zyski ciepła,
-zrównoważone materiały budowlane,
-ogrzewanie w oparciu o logotermy
-oświetlenie LED,
-podwyższona izolacyjność cieplna
--parking dla rowerów,