© Regio sp. z o.o. 2014
Nowoprojektowany budynek na mazowieckiej wsi w okolicach Gostynina jest pilotażowym projektem architektury łączącej cechy wernakularnej skromnosci z zaawansowaną inżynierią materiałową i czystym funkcjonalizmem.
Wkrótce zaprezentowane zostaną kolejne odsłony opracowywanego tej jesieni domu.


DANE PROJEKTU:


Nazwa projektu:
Dom jednorodzinny z centrum
centrum terapeutycznym

Status: 2012
koncepcja/projekt budowlany
-w trakcie opracowania

Klient:
CTBP

Lokalizacja:

Ruszków, PL

Powierzchnia działki: 5000 m2
Powierzchnia użytkowa:111, 10 m2

-

ZESPÓŁ:

główny projektant:
Piotr Czyżewski,

współpraca:
Robert Król


wyróżniki zrównoważoności projektu:


-architektura o cechach lokalnych,
-pasywne zyski ciepła,
-zrównoważone materiały budowlane,
-ogrzewanie w oparciu o odnawialne
źródła energii
-oświetlenie LED,
-podwyższona izolacyjność cieplna,
-ochrona wód gruntowych,
-przydomowa oczyszczalnia ścieków,
-redystrybucja wody deszczowej,